• PHAN THỊ BẰNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN
  • Học hàm, học vị:
   ĐẠI HỌC
  • Điện thoại:
   0941866579
  • Email:
   bangpt70@gmail.com
 • BÙI THỊ THANH TUYỀN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PHÓ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN
  • Học hàm, học vị:
   ĐẠI HỌC
  • Điện thoại:
   0913738051
  • Email:
   tuyengoat79@gmail.com